Personel Yasal Değişiklikler

2017 YILI PERSONEL PARAMETRELERİ
  • 2017 yılında Türkiye genelinde tek asgari ücret uygulanacak olup yıl boyunca sabit tutulacaktır.
  • MOD’ta Aralık/2016'ya Aysonu yapmadan 2017 parametrelerini oluşturup Ocak ayına Bordro yapabilirsiniz.
  • 2017 Yılı Personel Bordro Parametrelerini MOD programından tanımlamak için ;
  • Personel _ Parametre Menü _ Bordro Parametreleri _ Yeni Yıl Parametre Kopyalama programına giriniz. Eski Yıl : 2016 Eski Şirket : 01 ? Yeni Yıl : 2017 Yeni Şirket : 01 Tamam tıklanarak parametreler 2017 yılına kopyalanmış olur. Bu işlem, 1’den fazla şirketi olan işletmeler varsa her biri için ayrı ayrı yapılmalıdır.
  • Parametre Menü - Bordro Parametreleri - Genel Parametre’den 1.Dönem ve 2.Dönem parametrelerini aşağıdaki değerlere göre tanımlayınız. Satırların en sağında *** olan değerlerin girilmesi yeterlidir.
  • Parametre Menü - Vergi Dilimleri’nden 2017 ‘ e ait yeni vergi dilimleri düzeltilir.
  • Yıllık Vergi Matrahı Ocak /2017 bordrosunu yaparken otomatik olarak (0) sıfır’dan başlar.
01.01.2017 - 31.12.2017

Asgari Brüt Ücret 1.777,50 TL

Asgari Geçim İndirimi 1.777,50 TL

SİGORTA TAVAN / TABAN

Sigorta Tabanı (Aylık) 1.777,50 TL

Sigorta Tavanı (Aylık) 13.331,40 TL

KIDEM TAZMİNATI (01.01.2017 - 30.06.2017) 4.426,16 TL

KIDEM TAZMİNATI (01.07.2017 - 31.12.2017) 4.732,48 TL

DİĞER PARAMETRELER
2017 VERGİ DİLİMLERİ

0 - 13.000 %15

13.001 - 30.000 %20

30.001 - 110.000 %27

110.001 - 999.999 %35

SAKATLIK İNDİRİMLERİ

1.Derece Sakatlık 900 TL

2.Derece Sakatlık 470 TL

3.Derece Sakatlık 210 TL