Personel Yasal Değişiklikler

2018 YILI PERSONEL PARAMETRELERİ
  • 2018 yılında Türkiye genelinde tek asgari ücret uygulanacak olup yıl boyunca sabit tutulacaktır.
  • MOD’ta Aralık/2017'ya Aysonu yapmadan 2018 parametrelerini oluşturup Ocak ayına Bordro yapabilirsiniz.
  • 2018 Yılı Personel Bordro Parametrelerini MOD programından tanımlamak için;
  • Personel _ Parametre Menü _ Bordro Parametreleri _ Yeni Yıl Parametre Kopyalama programına giriniz. Eski Yıl : 2017 Eski Şirket : 01 ? Yeni Yıl : 2018 Yeni Şirket : 01 Tamam tıklanarak parametreler 2018 yılına kopyalanmış olur. Bu işlem, 1’den fazla şirketi olan işletmeler varsa her biri için ayrı ayrı yapılmalıdır.
  • Parametre Menü - Bordro Parametreleri - Genel Parametre’den 1.Dönem ve 2.Dönem parametrelerini aşağıdaki değerlere göre tanımlayınız. Satırların en sağında *** olan değerlerin girilmesi yeterlidir.
  • Parametre Menü - Vergi Dilimleri’nden 2018 ‘ e ait yeni vergi dilimleri düzeltilir.
  • Yıllık Vergi Matrahı Ocak /2018 bordrosunu yaparken otomatik olarak (0) sıfır’dan başlar.
01.01.2018 - 31.12.2018

Asgari Brüt Ücret 2.029,50 TL

Asgari Geçim İndirimi 2.029,50 TL

SİGORTA TAVAN / TABAN

Sigorta Tabanı (Aylık) 2.029,50 TL

Sigorta Tavanı (Aylık) 15.221,40 TL

KIDEM TAZMİNATI (01.01.2018 - 30.06.2018)5.001,76 TL

KIDEM TAZMİNATI (01.07.2018 - 31.12.2018)5.434,42 TL

DİĞER PARAMETRELER
2018 VERGİ DİLİMLERİ

0 - 14.800 %15

14.801 - 34.000 %20

34.001 - 120.000 %27

120.001 - 999.999 %35

SAKATLIK İNDİRİMLERİ

1.Derece Sakatlık 1.000 TL

2.Derece Sakatlık 530 TL

3.Derece Sakatlık 240 TL